Czy kojec na granicy działki jest zgodny z prawem? Prawo i przepisy

W kontekście prawa budowlanego w Polsce nie ma konkretnych przepisów dotyczących budowy ani umiejscowienia kojca dla psa. W związku z tym nie ma potrzeby zgłaszania takiego obiektu do urzędu ani uzyskiwania pozwolenia na budowę. Nie ma odpowiednich przepisów w prawie budowlanym. Tak więc przepisy nie mówią wprost jaka powinna być odległość od granicy kojca dla psa.

Ograniczenie wpływu immisji – przepisy

Zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego, właściciel nieruchomości powinien unikać działań, które zakłócają korzystanie z sąsiednich nieruchomości w stopniu przekraczającym przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Dotyczy to działań, których skutki wpływają na sąsiednie nieruchomości, np. wytwarzanie nieprzyjemnych zapachów, hałas czy niszczenie ogrodzenia.

Zakłócenie spokoju a lokalizacja kojca na granicy działki

Budowa kojca dla psa bezpośrednio przy granicy działki może prowadzić do zakłócenia spokoju sąsiadów, na przykład poprzez przenikanie zapachów z nieruchomości, na której znajduje się pies. W związku z tym, warto zachować dobre obyczaje i nie umieszczać kojca dla psa w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z sąsiadem.

Roszczenia sąsiedzkie dotyczące przeniesienia kojca zgodne z prawem

Chociaż lokalizacja elementów architektonicznych, takich jak kojec dla psa, nie podlega szczególnym normom prawnym, warto wybrać miejsce, które nie zakłóci spokoju sąsiadów. Jeśli jednak wystąpią problemy, można wybrać drogę sądową z powództwem cywilnym opartym na art. 222 § 2 w związku z art. 144 Kodeksu cywilnego. Na podstawie tych przepisów można żądać zaprzestania działań powodujących immisje lub nałożenia na właściciela nieruchomości obowiązku zapewnienia zakłóceń w granicach przeciętnej miary, czyli do poziomu dozwolonego oddziaływania na sąsiednie nieruchomości. W niektórych przypadkach możliwe jest dochodzenie roszczeń opartych zarówno na art. 144 K.c. w związku z art. 222 § 2 K.c., jak i na art. 24 K.c. Immisje pośrednie mogą bowiem nie tylko przekraczać przeciętną miarę, ale także stanowić bezprawne naruszenie dóbr osobistych, takich jak (mir) spokój domowy. W takiej sytuacji wybór podstawy roszczenia zależy od osoby uprawnionej, która powinna uwzględnić różnice w dochodzeniu swojego roszczenia, np. dotyczące rozkładu ciężaru dowodów.

Podsumowując, choć prawo budowlane nie reguluje kwestii umiejscowienia kojca dla psa, warto przestrzegać ogólnych zasad dobrego sąsiedztwa i unikać umieszczania kojca bezpośrednio przy granicy z sąsiadem. W razie konfliktu z sąsiadem, można próbować rozwiązać problem drogą sądową, opierając się na art. 144 K.c. w związku z art. 222 § 2 K.c. lub na art. 24 K.c. w zależności od konkretnej sytuacji.